கொஞ்சம் ஓவியம் ; கொஞ்சம் இலக்கியம் : நிறைய பொக்கிஷங்கள்!
மேய்ச்சலில் என்னுடன் நீங்களும்

Saturday, September 22, 2012

ங்கே நான் பகிர்ந்திருக்கும் ஒரு டஜன் படங்களைப் பார்த்து முடித்ததும் நீங்களும் என்னைப் போல் பெருமூச்சு விடுவீர்கள் என்பது நிச்சயம். அந்நாட்களில் சென்னை மவுண்ட் ரோடில் மரங்கள் இருந்திருக்கின்றன. திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் பசுமை கொஞ்சுகிறது. (இப்போது போய் எடுத்துப் பார்த்தால் வித்தியாசம் தெரியும்.) மக்கள் தொகையைப் பெருக்கியும். விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால் வசதிகளை அதிகரித்தும் நாம் இழந்தது இயற்கையின் பசுமையை. ஹும்ம்ம்!

                             இது மதுரை மாநகரின் தோற்றம் - 1798ல்


மதுரையின் மற்றொரு தோற்றம் 1860ல்

சென்னை மவுண்ட் ரோடுதான் இது 1905ல்

சென்னையில் மன்றோ சிலையின் தோற்றம் 1905ல்


திருச்சி மாநகரம் 1895ல்


 திருச்சி வேறொரு கோணத்தில் 1895ல்திருச்சியின் மற்றொரு கோணம் 1890ல்தஞ்சாவூர் 1858ல்


தஞ்சாவூர் 1869ல்

 
இதுவும் தஞ்சைதான் 1869ல்


திருக்கழுகுன்றம் 1869ல்


இராமநாதபுரம் 1784ல


பழைய படங்களைப் பார்த்தீங்களா. ரசிச்சீங்களா... என்ன தோணுதுன்னு கீழ சொல்லிட்டுப் போங்க. ஆர்வமா காத்திருக்கேன் நான்

   

ங்கே நான் பகிர்ந்திருக்கும் ஒரு டஜன் படங்களைப் பார்த்து முடித்ததும் நீங்களும் என்னைப் போல் பெருமூச்சு விடுவீர்கள் என்பது நிச்சயம். அந்நாட்களில் சென்னை மவுண்ட் ரோடில் மரங்கள் இருந்திருக்கின்றன. திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் பசுமை கொஞ்சுகிறது. (இப்போது போய் எடுத்துப் பார்த்தால் வித்தியாசம் தெரியும்.) மக்கள் தொகையைப் பெருக்கியும். விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால் வசதிகளை அதிகரித்தும் நாம் இழந்தது இயற்கையின் பசுமையை. ஹும்ம்ம்!

                             இது மதுரை மாநகரின் தோற்றம் - 1798ல்


மதுரையின் மற்றொரு தோற்றம் 1860ல்

சென்னை மவுண்ட் ரோடுதான் இது 1905ல்

சென்னையில் மன்றோ சிலையின் தோற்றம் 1905ல்


திருச்சி மாநகரம் 1895ல்


 திருச்சி வேறொரு கோணத்தில் 1895ல்திருச்சியின் மற்றொரு கோணம் 1890ல்தஞ்சாவூர் 1858ல்


தஞ்சாவூர் 1869ல்

 
இதுவும் தஞ்சைதான் 1869ல்


திருக்கழுகுன்றம் 1869ல்


இராமநாதபுரம் 1784ல


பழைய படங்களைப் பார்த்தீங்களா. ரசிச்சீங்களா... என்ன தோணுதுன்னு கீழ சொல்லிட்டுப் போங்க. ஆர்வமா காத்திருக்கேன் நான்

   

Friday, September 14, 2012

ம்முறை ஜோக்குகளைவிட சில துணுக்குகளைப் பதிவிடலாம் என்ற எண்ணத்தில் இங்கே தந்திருக்கிறேன். இவை சுவாரஸ்யமா இல்லையா என்பதை நீஙகள் தான் சொல்லணும்...
ம்முறை ஜோக்குகளைவிட சில துணுக்குகளைப் பதிவிடலாம் என்ற எண்ணத்தில் இங்கே தந்திருக்கிறேன். இவை சுவாரஸ்யமா இல்லையா என்பதை நீஙகள் தான் சொல்லணும்...